Monday, July 1, 2013

Penubuhan Kerajaan Silam di pengaruhi oleh Agama dan Kepercayaan  


Gambar Hiasan


 Asia Tenggara pada masa kini dahulunya dikenali dengan pelbagai nama berdasar kepada para pedagang dari India, Arab, China dan Eropah. Mereka merekod berdasarkan nama negara yang mereka singgah, menjadi kelaziman pengembara terutama dari China mencatat nama-nama negara seperti Po-li-fong, shi-li-fo-shi, Chih Tu, Tan-Tan, Pan-Pan, Mo-lo-yu dan sebagainya.

Hal ini berbeza dengan catatan dari India kerana pendeta hindu pada ketika itu merujuk rantau ini sebagai Suwarnadwipa (Semenanjung) dan Suwarnadbhumi (kepulauan). Ini menunjukkan ketika itu tiada kerajaan yang khusus wujud di rantau ini. Dalam rujukan yang dibuat Funan dan Champa adalah negara yang mengamalkan kepercayaan agama Hindu.

Di rantau kepulauan pada ketika itu pula, agama Buddha menjadi pilihan penduduk serta Raja nya. Hal ini telah mewujudkan negara-negara Budha di kawasan Kepulauan seperti dalam Record dan Memoir yang dihasilkan oleh i-Tsing.

Dalam kepercayaan Hindu, terdapat 3 mazhab utama iaitu Brahma, Siva dan Wisnu. Ketiga-tiga mazhab ini muncul dalam jangka masa yang berlainan, sebenarnya agama Hindu ini bukanlah agama yang universal dan ianya hanya untuk orang-orang Hindu sahaja, sekalipun terdapat orang yang memeluk Hindu, dia masih tidak dianggap Hindu yang sejati ditambah adanya halangan untuk belayar merentasi "air hitam".

Wujudnya halangan-halangan dalam agama Hindu telah menyebabkan pengaruhnya telah diatasi oleh agama Budha. Semasa pemerintahan Asoka, agama Hindu ini telah berkembang dengan  meluas kerana beliau telah menghantar pendakwah agama ini keseluruh dunia. Agama Budha lebih universal kerana ia boleh diamalkan tanpa mengikut kasta.

Pengaruh agama Budha ini juga telah mendorong kewujudan negara-negara berasas agama Budha seperti Sriwijaya, Langkasuka dan juga Ayuthya. Bagaimanapun, semasa pemerintahan Gupta agama Hindu ini muncul semula dan beliau telah memerintahkan India Selatan menukar kepercayaan mereka.

Keadaan ini telah tidak mengubah kepercayaan di rantau Asia Tenggara. Hal ini nantinya mendorong Kerajaan Chola menyerang Nusantara. Sebenarnya, agama Budha dan Hindu berkembang secara serentak di Asia Tenggara. Perkara ini berlaku kerana orang-orang di Asia Tenggara pada waktu itu berpegang teguh kepada kepercayaan tauhid yakni kepercayaan kepada kuasa tuhan dan bukan bergantung kepada individu tertentu hinggalah datangnya Islam.

Kerajaan silam di Asia Tenggara yang menerima pengaruh Hindu dan Budha masih menerima konsep anarki iaitu rakyat di perintah oleh seorang Raja dan raja mempunyai kuasa mutlak ke atas rakyat dan tanah takluknya.

Resmi berterusan dengan ketibaan pengaruh agama Islam yang datang semejak dari zaman Rasulullah s.a.w. dan diteruskan oleh khalifah-khalifah ar-Rasyidin dan dikuatkan oleh Kerajaan Muawiyyah dan diteruskan oleh legasi Kerajaan Uthamaniyyah.

Perkembangan Islam juga masih mengekalkan sistem beraja, cuma istilah raja ditukar dengan gelaran Sultan. 80% Asia Tenggara ketika itu menganut agama Islam dan perkembangan ini dirancakan lagi dengan kedatangan tokoh dari keturunan Ahlul Bait iaiu Sayid Hussien Jamadil Qubra bersama 7 saudaranya. Keturunan Sayid Hussien ini dikenali sebagai Wali Songo dan ada antaranya menjadi Sultan.

Kelangsungan ini berterusan sehingga muncul imperialis Barat iaitu Belanda dan Portugis hinggalah datangnya British dan mereka mula menjajah dan memperkenalkan demokrasi. Ketika ini institusi beraja telah goyah dan ada beberapa kerajaan telah hilang identiti seperti Legeh, Reman, Grahi dan Juempa serta Palembang. Pengenalan fahaman baru ini telah menggantikan pengaruh agama dalam sesebuah kerajaan silam di Asia Tenggara.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...