Saturday, June 22, 2013

Ringkasan Hipotesis Pengindiaan NusantaraPendahuluan

Pengaruh India menjadi istilah terpenting disini bagi merungkai kekeliruan masyarakat umum Asia Tenggara tentang skeptikal mereka tentang kewujudan agama Budha dengan agama Hindu di rantau ini. Sebenarnya kedua-dua agama ini berasal dari India. Justeru itu, kajian ilmiah mengenai perkara ini merujuk kepada istilah pegindiaan.

Dalam blog ini, telah dimuatkan 3 hipotesis utama bagaimana pengaruh kebudayaan India ini boleh berasimilasi dalam kehidupan masyarakat Nusantara suatu ketika dahulu, malah di beberapa tempat di Asia Tenggara ini seperti di Bali, masih berpegang teguh dengan kepercayaan Hindu, dan mereka lebih tebal dari Hindu di India itu.

3 hipotesis utama tersebut adalah Visya, Kastria dan Brahmin

Melalui hipotesis Visya, kita telah dijelaskan bahawa pengaruh India dengan kebudayaan Hindu telah berkembang di sini namun ianya tidak terlalu ketara. Ianya berkembang melalui aktiviti perdagangan dan juga mencari sumber Emas akibat sekatan bekalan oleh Maharaja Rom, iaitu Vespasian (69-79 Masihi). Ketika itu, orang-orang India menggelarkan rantau ini sebagai Suwarnabhumi (bumi emas) dan Suwarnadvipa  (semenanjung emas). Bumi emas itu merujuk kepada kepulauan Sumatera dan Semenanjung Emas merujuk kepada Semenanjung Tanah Melayu.  Aktiviti ini dijalankan oleh orang-orang India dari kasta Visya (pedagang).

Melalui hipotesis Kastria pula, pengaruh india itu berkembang melalui peperangan dan juga penaklukan oleh kerabat-kerabat raja India yang kalah perang di India. Mereka ini dikatakan belayar keluar dari India dan akhirnya merampas takhta kerajaan di Nusantara melalui peperangan. Selain itu, hipotesis ini juga menyatakan bahawa orang-orang di Nusantara ini masih primitif dan menerima apa saja kebudayaan yang lebih maju dari penduduk asal disini. Ianya turut menjelaskan bahawa, ramai putera-putera raja yang tidak memperoleh takhta telah bertindak keluar dari India untuk membina kerajaan sendiri. Ketika ini agama yang disebarkan adalah agama Budha.

Hipotesis Brahmin pula telah muncul selepas perang Dunia kedua apabila sarjana sejarah mengutarakan bahawa proses Pengindiaan ketika Zaman Gupta telah mewujudkan satu upacara yang dikenali sebagai wratyastoma bagi memulihkan kasta seseorang itu setelah melanggar patang larang. Sebenarnya Brahmin ini adalah kasta paling tinggi dalam susun lapis masyarakat India dengan kaum Brahmin ini dianggap sebagai Tuhan. Namun mereka masih datang ke Asia Tenggara untuk menjadi penasihat (purohita) kepada golongan pemerintah dan sekembalinya ke India mereka menjalankan upacara ini bagi mengangkat semula kasta mereka.

Tiga hipotesis ini sebenarnya merangkumi tiga fasa masa yang berbeza namun ianya cukup untuk jelaskan bahawa di Nusantara ini pengaruh India kuat bertapak hinggalah datangnya Islam ke rantau ini. Hal ini akan disambung dalam entri berikutnya.

Terima kasih, kerana mengikuti  blog Admin Pasir Mas (APM).

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...