Wednesday, July 17, 2013

Kemboja Silam : Angkor 1

Salah Satu Ukiran Patung yang ada di Angkor

Pada akhir abad ke-8 Masihi, dikatakan kerajaan Jawa telah menyerang dan menawan Kemboja. Serangan ini tidak dapat dipastikan dari arah mana sebenarnya. Sejarahwan berpendapat Kemboja berkemungkinan diserang oleh Jawa sebenar, atau Sriwijaya atau Tanah Melayu. Campa juga telah diserang pada masa yang sama dan ianya berlaku pada 774 Masihi dan 787 Masihi. Mengikut catatan Arab, kerajaan Kemboja telah diserang oleh Zabaq (Muara Sabak / Sriwijaya) semasa pemerintahan rajanya yang bernama Mahipatiwarman kerana perbuatan raja itu menghina Maharaja Sriwijaya. G Akan tetapi jelas disini bahawa tindakan Jawa atau Sriwijaya menyerang Kemboja ini mengambil kesempatan kelemahan negara itu yang berada dalam pemerintahan yang lemah pada abad ke-8 Masihi. Mengikut satu prasasti, Kemboja ini dapat ditawan semasa pemerintahan Sanjaya.

Pembebasan Kemboja daripada penaklukan Sriwijaya ini telah dilakukan oleh pemerintah Cenla Air yang bernama Jayawarman II yang juga merupakan pengasas kerajaan Angkor. Jayawarman II dikatakan berasal dari Sriwijaya namun begitu, beliau masih mempunyai pertalian darah dengan kerajaan Cenla. Jayawarman II adalah anak saudara Raja Jayendradhiipatiwarman. Mengikut Coedes, keluarga Jayawarman telah melarikan diri ke Jawa semasa berlakunya kekacauan di Kemboja dan juga mungkin mereka telah ditawan oleh tentera Jawa yang sering menyerang negara itu. Jayawarman II dikatakan kembali ke Kemboja sekitar tahun 800 Masihi dan menaiki takhta pada 802 Masihi di Indrapura dan beliau telah berusaha menyatukan kembali Kemboja@Cenla yang ketika itu sudah berpecah belah.

Semasa pemerintahan Jayawarman II ini, baginda telah melantik seorang Brahman bernama Sivakaiwalya menjadi penasihatnya. Dengan bantuan daripada Brahman inilah akhirnya Jayawarman berjaya mewujudkan sebuah kuil Hindu (fahaman Siva) di Asia Tenggara, iaitu Dewaraja (Raja-Tuhan). Kultus ini menumpukan kepada penyembahan lingga sebagai peribadi suci raja yang diberikan Siva kepadanya. Kemakmuran Kemboja dianggap bergantung kepada lingga itu. Ia didirikan diatasa kemuncak gunung suci, sama ada gunung asli atau gunung buatan yang didirikan di tengah-tengah ibu kota negara itu. Gunung ini dianggap sebagai paksi alam sejagat. Konsep Gunung Suci ini mungkin diperkenalkan oleh Jayawarman II daripada negara purba Funan dan juga mungkin dari Jawa kerana beliau pernah berada di Jawa sebelum mejadi Raja Kemboja. Disamping itu kedua-dua negara itu mengakui mempunyai raja-raja yang bergelar Sailendra yang bermaksud Raja Gunung atau Raja dari Gunung.

Berdasarkan inskripsi Sdok Kak Thom, Jayawarman II diiringi oleh Sivakaiwalya kemudian telah memindahkan ibu kotanya ke bahagian utara Tonle Sap dan membina sebuah kota yang dikenali sebagai Hariharalaya. Kemudian, Jayawarman telah meninggalkan Hariharalaya dan membina Kota Amarendrapura setelah itu, Jayawarman ini memerintah pula dari Mahendraparwata. Di sini beliau telah menjemput seorang Brahman dari Janapada bernama Hiranyadama untuk mengangkat martabatnya sebagai chakrawartin, (pemerintah alam sejagat) dan membebaskan dirinya daripada bergantung kepada Jawa. Hiranyadama telah mengadakan ritual (upacara) vinasikha untuk menempatkan Jayawarman II sebagai “tuhan seluruh alam” (dewaraja). Beliau dikatakan telah mengajar Sivakaiwalya cara-cara mengendalikan upcara-upacara suci vinasikha, nayottata, samoha dan siraocheda. Sivakaiwalya dan keluarganya telah dipilih sebagai orang yang bertanggungjawab dalam pengendalian penyembahan dewaraja ini. Orang lain tidak dibenarkan dan Sivakaiwalya diangkat sebagai purohita (Ketua Sami@Penasihat).

Jayawarman II telah meninggal dunia di Hariharalaya pada tahun 850 Masihi setelah memerintah selama 48 tahun. Setelah kemangkatannya, beliau digelar Parameswara. Baginda telah digantikan oleh puteranya iaitu Jayawardhana (850 – 857 Masihi) dengan gelaran Jayawarman III. Setelah kemangkatakan Jayawarman III, baginda telah digantikan oleh Indrawarman pada tahun 877 Masihi. Indrawarman bukanlah putera Jayawarman III tetapi putera seorang raja yang kurang jelas latarbelakangnya yang dikenali sebagai Raja Prithivindrawarman.


Dalam pemerintahan Indrawarman, usaha-usaha telah dijalankan untuk memajukan pertanian. Baginda telah membina empangan bagi membentuk tasik-tasik tiruan yang airnya digunakan untuk pertanian dalam musim kemarau. Pada tahun 879 Masihi, baginda memerintahkan dibina sebuah menara yang diperbuat daripada bata di Preah Ko untuk memperingati bapa, ibu, datuk neneknya di sebelah ibu Jayawarman II serta isterinya (isteri Jayawarman II). Patung kedua yang terakhir ini disembah sebagai Siva dan Dewi. Pada tahun 881 Masihi pula Indrawarman telah membina sebuah tugu yang besar daripada batu untuk menempatkan lingga diraja Indreswara. Setelah mangkatnya pada 889 Masihi, baginda digelar Isvaraloka.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...