Saturday, June 22, 2013

Ringkasan Hipotesis Pengindiaan NusantaraPendahuluan

Pengaruh India menjadi istilah terpenting disini bagi merungkai kekeliruan masyarakat umum Asia Tenggara tentang skeptikal mereka tentang kewujudan agama Budha dengan agama Hindu di rantau ini. Sebenarnya kedua-dua agama ini berasal dari India. Justeru itu, kajian ilmiah mengenai perkara ini merujuk kepada istilah pegindiaan.

Dalam blog ini, telah dimuatkan 3 hipotesis utama bagaimana pengaruh kebudayaan India ini boleh berasimilasi dalam kehidupan masyarakat Nusantara suatu ketika dahulu, malah di beberapa tempat di Asia Tenggara ini seperti di Bali, masih berpegang teguh dengan kepercayaan Hindu, dan mereka lebih tebal dari Hindu di India itu.

3 hipotesis utama tersebut adalah Visya, Kastria dan Brahmin

Melalui hipotesis Visya, kita telah dijelaskan bahawa pengaruh India dengan kebudayaan Hindu telah berkembang di sini namun ianya tidak terlalu ketara. Ianya berkembang melalui aktiviti perdagangan dan juga mencari sumber Emas akibat sekatan bekalan oleh Maharaja Rom, iaitu Vespasian (69-79 Masihi). Ketika itu, orang-orang India menggelarkan rantau ini sebagai Suwarnabhumi (bumi emas) dan Suwarnadvipa  (semenanjung emas). Bumi emas itu merujuk kepada kepulauan Sumatera dan Semenanjung Emas merujuk kepada Semenanjung Tanah Melayu.  Aktiviti ini dijalankan oleh orang-orang India dari kasta Visya (pedagang).

Melalui hipotesis Kastria pula, pengaruh india itu berkembang melalui peperangan dan juga penaklukan oleh kerabat-kerabat raja India yang kalah perang di India. Mereka ini dikatakan belayar keluar dari India dan akhirnya merampas takhta kerajaan di Nusantara melalui peperangan. Selain itu, hipotesis ini juga menyatakan bahawa orang-orang di Nusantara ini masih primitif dan menerima apa saja kebudayaan yang lebih maju dari penduduk asal disini. Ianya turut menjelaskan bahawa, ramai putera-putera raja yang tidak memperoleh takhta telah bertindak keluar dari India untuk membina kerajaan sendiri. Ketika ini agama yang disebarkan adalah agama Budha.

Hipotesis Brahmin pula telah muncul selepas perang Dunia kedua apabila sarjana sejarah mengutarakan bahawa proses Pengindiaan ketika Zaman Gupta telah mewujudkan satu upacara yang dikenali sebagai wratyastoma bagi memulihkan kasta seseorang itu setelah melanggar patang larang. Sebenarnya Brahmin ini adalah kasta paling tinggi dalam susun lapis masyarakat India dengan kaum Brahmin ini dianggap sebagai Tuhan. Namun mereka masih datang ke Asia Tenggara untuk menjadi penasihat (purohita) kepada golongan pemerintah dan sekembalinya ke India mereka menjalankan upacara ini bagi mengangkat semula kasta mereka.

Tiga hipotesis ini sebenarnya merangkumi tiga fasa masa yang berbeza namun ianya cukup untuk jelaskan bahawa di Nusantara ini pengaruh India kuat bertapak hinggalah datangnya Islam ke rantau ini. Hal ini akan disambung dalam entri berikutnya.

Terima kasih, kerana mengikuti  blog Admin Pasir Mas (APM).

Hipotesis Brahmin

Lambang Om salah satu falsafah dalam agama Hindu

Pendahuluan:

Proses perkembangan pembudayaan India di Nusantara telah dijelaskan pada posting sebelum ini iaitu ianya terdapat 3 hipotesis iaitu Visya, Kastria dan yang akan dijelaskan ini iaitu Brahmin.

Hipotesis Visya telah dijelaskan bahawa ianya berlaku ekoran perkembangan aktiviti perdagangan antara rantau ini dengan India yang digerakkan oleh orang dari kasta Visya. Hipotesis Kastria pula adalah melalui proses peperangan dan penjajahan yang dilakukan oleh orang dari Kasta Kastria.

Jadi, bagaimana pula dengan Hipotesis Brahmin ini?

Mengikut hipotesis ini kebudayaan India telah disebarkan oleh golongan kasta tertinggi dalam susun lapis peringkat tertinggi dalam masyarakat India iaitu kasta Brahmin. Mereka ini dikatakan telah belayar bersama golongan Visya ke timur. Sebagai contoh, penubuhan KERAJAAN FUNAN membuktikan penglibatan golongan Brahmin di Asia Tenggara, hal ini dapat dilihat apabila KAUNDINYA seorang Brahmin telah datang ke FUNAN bersama-sama dengan pedagang (Visya) dan berkahwin dengan puteri tempatan. Beliau kemudiannya telah ditabal menjadi raja negeri itu dan dengan itu perkara ini telah menyatakan pengaruh India di rantau ini.

Namun, hipotesis ini mempunyai kelemahan dan beberapa persoalan telah diutarakan berkenaan hipotesis iaitu:
1) Kenapakah Brahmin ini mahu meninggalkan India sedangkan dengan berbuat demikian mereka akan hilang martabat yang tinggi itu?

2) Brahmin bukan mubaligh dan agama Hindu bukan bersifat universal kerana seseorang itu akan dianggap sebagai seorang Hindu apabila dia dilahirkan dalam keluarga Hindu.

3) Berkahwin dengan penduduk tempatan merupakan pantang larang bagi golongan Brahmin kerana orang asing dianggap tidak bersih.

Bagaimanapun, dalam satu laporan Cina tentang Tun-sun di utara Segenting Kra pada abad ke-5 masihi ada menyatakan bahawa terdapat lebih daripada 1000 orang Brahmin berada disana. Penduduk Tun-sun dikatakan mengikut agama mereka dan ramai antara mereka itu (Brahmin) mengahwini wanita-wanita tempatan dan kebanyakkan mereka telah menetap di Tun-sun.

Teori-Teori lain

Bosch menyatakan bahawa pengembangan kebudayaan India dimulakan oleh mubaligh agama Budha kerana sekitar abad ke-2 SM, ramai mubaligh Budha telah dihantar keserata dunia oleh Asoka, pemerintah kerajaan Mauraya (330 - 180 Masihi). Bosch menjelaskan, antara mubaligh ini telah sampai ke Asia Tenggara dan menyebarkan agama itu dirantau ini dan mereka tidak hanya berdakwah kepada orang biasa tetapi mereka juga memasuki istana-istana raja dan memujuk mereka supaya memeluk agama Budha. Pendeta-pendeta Budha ini telah mengajar pihak istana tentang kita-kita agama Budha yang tertulis dalam bahasa Sanskrit. Setelah ramai penduduk rantau ini memeluk agama Budha, ada antara mereka telah ke India untuk melanjutkan pelajaran dalam agama ini, kemudiaannya mereka inilah menyebarluaskan unsur-unsur India dalam kalangan masyarakat Asia Tenggara.

Selepas Perang Dunia kedua, telah muncul satu hipotesis baru yang menyatakan penduduk Asia Tenggara itu sendiri yang memainkan peranan dalam proses pengindiaan di rantau ini. Orang Asia Tenggara, khususnya Bangsa Melayu Melayu merupakan pelaut yang handal mereka dikatakan telah lama menguasai perdagangan di antara India - Asia Tenggara - China. Sehingga abad ke-6 Masihi, jarang ada pelayaran terus dari India ke China dan sebaliknya. Para pedagang dari dua tamadun ini menjadikan pelabuhan di Asia Tenggara terutama di Segenting Kra sebagai hub perdagangan mereka. Barang-barang mereka akan dimuatkan dalam kapal tempatan untuk dihantar ke China atau India. Sebahagian kapal-kapal ini dimiliki oleh raja, oleh kerana itu apa yang berlaku di India diketahui oleh raja.

Sekitar abad pertama masihi, berlaku perubahan drastik dalam aspek kepercayaan di India. Agama Brahmin (Hindu) yang telah pudar pada zaman Mauraya telah bangkit pada masa Gupta. Pada abad ke-4 masihi, berlaku perubahan kepercayaan di India Selatan, di mana pihak Brahmin telah dapat mempengaruhi pemerintah Pallawa untuk menukar agama mereka dari Budha kepada Hindu terutama Mazhab Siva. Dalam agama Brahmin yang baru ini kedudukan raja-raja dimuliakan.

Agama Budha yang bersifat universal dan tidak mementingkan kasta dan darjat itu tidak begitu diminati oleh raja-raja di Asia Tenggara walaupun ianya popular di kalangan rakyat. Sebagai langkah mengkuduskan kedudukan raja-raja ini, para Brahmin telah dijemput oleh raja-raja ini. Lantas, satu persoalan telah timbul sama dalam beberapa posting sebelum ini.... Kenapa para Brahmin ini mahu datang ke Asia Tenggara?

Para Brahmin yang datang ke Asia Tenggara ini pada masa itu bukanlah Brahmin asal yang merupakan orang Aria. Mereka adalah orang Dravadia yang telah dibrahmikan melalui upacara wratyastoma sebagai usaha golongan Brahmin untuk menambah bilangan pengikut agama Hindu setelah muncul agama-agama penentang seperti Bhagavataisme, Budhisme dan Jainisme.

Upacara ini juga boleh digunakan untuk memulihkan kasta seseorang itu kerana telah melanggar pantang larangnya. Upacara sama yang digunakan oleh para Brahmin yang dijemput itu untuk mengembalikannya ke kasta asal mereka setelah menyeberang lautan dan menghindukan masyarakat tempatan yang bukan Hindu, terutama golongan pemerintah. Justeru itu, apabila dijemput oleh pemerintah tempatan Asia Tenggara untuk datang menjadi purohita (penasihat) dan para Brahmin Draridia ini sanggup menerimanya. Dan  dengan cara beginilah budaya India telah berkembang dengan pesatnya di Istana raja-raja tempatan di sini.

Catatan APM:


Artikel ini membicarakan tentang hipotesis-hipotesis utama yang menjadi rujukan oleh para pengkaji tentang pengembangan Budaya India di Asia Tenggara antaranya Hipotesis Visya, Hipotesis Kastrya dan Hipotesis Brahmin. 3 hipotesis ini menemukan satu persoalan utama Kenapa golongan Brahmin mahu datang ke Asia Tenggara? 

Jawapannya : Mereka ini datang dalam pelbagai fasa berdasarkan kepada 3 teori ini dan proses pengembangan budaya India ini lebih memuncak ketika perkembangan agama Budha semasa zaman Mauraya dan ianya luntur semasa zaman Gupta dengan wujudnya upacara wratyastoma di mana golongan Brahmin boleh memulihkan semula kasta mereka setelah melanggar pantang larang. Namun, agama Budha tetap menjadi pilihan masyarakat di Asia Tenggara waktu itu.

Faktor kelumpuhan Empayar Mauraya juga menyebabkan pusat agama Budha berpindah dari India ke Indo China.

Sent from my iPad

Thursday, June 20, 2013

Hipotesis Kastria

Gambar Hiasan : Gambaran tentang peperangan dikalangan wira-wira India Purba

Pedahuluan

Kita sudah membincangkan tentang Hipotesis Visya yang dikemukakan oleh N.J. Krom dan G.Coedes yang pada posting sebelum ini. Ringkasnya Hipotesis Visya ini menjelaskan bahawa pembudayaan India telah dibawa oleh orang India dari Kasta Visya. Dalam hipotesis ini, Krom menjelaskan orang Visya ini datang untuk berdagang dan kemudiannya berkahwin dengan wanita tempatan dan bermastautin di rantau ini, kemudiannya mereka telah menjemput pendeta-pendeta Hindu dari India untuk melengkap pelajaran anak-anak mereka. Walaupun begitu, teori Visya oleh Krom ini telah dipersoalkan oleh Coedes dan beliau telah menyatakan bahawa orang Visya ini datang ke Nusantara kerana mencari Emas melalui aktiviti perdagangan. Coedes juga menyatakan bahawa pendeta yang berjaya mempengaruhi raja di Nusantara itu bukan pendeta Hindu tetapi pendeta Budha. Ini kerana fahaman Brahminisme tidak membenarkan mereka bercampur dengan orang asing dan juga menyeberangi "air hitam" dan ianya berlainan dengan Budha.     

Hipotesis Kastria

Kini mari kita lihat tentang satu lagi Hipotesis pembudayaan India iaitu Hipotesis kastria. Ianya diperkenalkan oleh C.C Berg dan mendapat sokongan sebahagian besar dari anggota Greater India Society serta seorang sarjana Belanda, Moens. Hipotesis ini dikatakan bahawa Budaya India ini telah disebarkan ke Asia Tenggara ini melalui kegiatan pahlawan atau anak raja India iaitu dari golongan kasta Kastria. Mereka dikatakan telah keluar dari India untuk mencari tanah-tanah jajahan baru kerana perebutan kuasa dalam negeri atau sebagai pelarian politik.


Mengikut adat yang biasa diamalkan di India, hanya putera sulung yang berhak keatas takhta setelah kematian bapanya. Justeru itu, putera-putera yang lain akan keluar mengembara mencari tanah jajahan mereka sendiri. Ada juga antara mereka yang terpaksa meninggalkan negara mereka sendiri akibat kalah perang. Mereka bersama-sama pengikut telah belayar ke rantau ini dan ada antara mereka telah menjadi lanun. Di kawasan ini dikatakan mereka telah dapat mengalahkan pembesar-pembesar tempatan dan menguasai negeri mereka. Putera-putera ini kemudiannya telah mengahwini wanita-wanita tempatan dan mendirikan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu. Hipotesis ini mengandaikan bahawa penduduk di kawasan Asia Tenggara pada masa itu masih gasar (barbarian).

Teori sebenarnya lemah untuk diketengahkan dan ianya telah ditentang hebat oleh F.D.K. Bosch yang mengatakan seandainya ada seseorang raja atau pahlawan India yang menakluki wilayah-wilayah di rantau ini sudah tentu mereka atau keturunan mereka akan mencatatkan kejayaan-kejayaan mereka pada prasasti atau sebagainya. Prasasti atau catatan seumpamanya tidak pernah ditemui di Asia Tenggara.

Juga tidak terdapat tanda-tanda kacukan bangsa Melayu-Dravidia dalam kalangan penduduk Jawa atau Bali yang didakwa oleh penyokong teori ini sebagai tempat putera-putera raja itu menubuhkan kerajaan mereka. Begitu juga dengan bahasa, istilah dan perkataan-perkataan India yang terdapat dalam bahasa Melayu adalah perkataan-perkataan Sanskrit tulen, bukan bahasa orang Dravidia. Berdasarkan pendapat kumpulan yang mengetengahkan hipotesis ini, mereka mengatakan putera dan pahlawan India itu datang dari Selatan India, iaitu daripada kalangan bangsa Dravidia.

Selain itu, Ahmad Jelani Helmi dalam bukunya Sejarah dan Tamadun Bangsa Melayu juga mempersoalkan tentang teori ini dengan menyatakan sekiranya terdapat koloni India di sini, kenapa tidak wujud susun lapis masyarakat seperti yang terdapat di India di sini. Walaupun mengikut teorinya memang wujud kasta-kasta tertentu di sini, akan tetapi pada praktiknya sistem ini tidak diamalkan langsung di Asia Tenggara. Golongan Brahmin di sini hanya merupakan purohita (penasihat) raja. Kedudukan raja dianggap lebih mulia daripada Brahmin kerana raja merupakan titisan para dewa.

Selain daripada itu, Ahmad Jelani juga menyatakan bahawa senibina candi dan istana di Asia Tenggara berbeza sama sekali daripada bangunan-bangunan sama yang terdapat di India. Binaan Angkor Wat dan Candi Borobudur contohnya tidak sama dengan binaan candi Hindu dan Budha yang ada di India.

Bersambung : Hipotesis BrahminSent from my iPad

Wednesday, June 19, 2013

Hipotesis perkembangan pengaruh India di Asia Tenggara 
Patung Budha Dipankara (Penenang Gelombang)

 Pembuka Bicara

Terdapat 3 hipotesis utama tentang proses perkembangan pengaruh India dia Asia Tenggara ini, iaitu hipotesis Visya, Kastria dan Brahmin. Hipotesis Visya buat pertama kali dikemukakan oleh N.J. Krom dan disokong oleh G.Coedes dan beberapa sarjana lain. Krom menyatakan bahawa orang India yang mula-mula datang ke Asia Tenggara sebagai pedagang dan ada antara mereka telah berkahwin dengan wanita tempatan dan menetap disini. Demi kepentingan anak-anak mereka, pendeta-pendeta Brahmin telah dijemput dari India untuk mengajar anak-anak mereka. Pendeta-pendeta ini kemudiannya dikatakan telah berjaya mempengaruhi pemimpin tempatan dan menyusun Pentadbiran mengikut sistem raja-raja India. Mereka juga dikatakan telah memperkenalkan undang-undang, adat istiadat DiRaja, kesusateraan dan kepercayaan India dalam kalangan masyarakat Asia Tenggara.

Hipotesis Visya

Hipotesis ini dikemukakan oleh Krom dan ianya telah dikembangkan lagi oleh Coedes yang mengatakan bahawa orang India datang secara beramai-beramai ke rantau ini untuk mencari Emas. Namun Coedes mempersoalkan tentang kedatangan orang Brahmin yang dikatakan oleh Krom.

Coedes telah mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan kebudayaan India di Asia Tenggara ini berlaku dari kesan perdagangan. Para pedagang India yang terdiri daripada kasta Visya merupakan pembawa budaya India ini dan dalam masa perhubungan mereka dengan penduduk tempatan telah menyebarkan budaya mereka itu.

Coedes menjelaskan bahawa EMAS menjadi faktor utama kedatangan beramai-ramai pedagang India ke rantau ini. Pada dua abad sebelum memasuki tahun Masihi, India telah hilang sumber emas dari Siberia kerana berlaku kekacauan di Asia Tengah yang telah menyekat jalan perdagangan emas itu. Hal ini telah membuatkan India terpaksa mengimport bekalan emas dari ROM pada abad pertama Masihi. Namun aktiviti ini telah mengancam kestabilan ekonomi Rom hingga menyebabkan Maharaja Vespasian (69-79 Masihi) terpaksa mengharamkan pengeksportan syiling emas itu. Perkara ini telah menyebabkan India sekali terpaksa mencari sumber lain untuk bekalan emas dan tumpuan mereka kali ini mereka mengalihkan perhatian mereka ke Suwarnabhumi (Bumi Emas) dan Suwarnadwipa (Pulau/Semenanjung) yang terdapat di Asia Tenggara. 

Begitulah kenyataan tentang hipotesis Visya. Ianya telah membuka jalan buat para pengkaji dalam merintis jalan mencari asal usul dan ianya juga telah menimbulkan beberapa persoalan, antaranya ialah: 

1) Bagaimanakah para pendeta yang terdiri daripada golongan Visya itu dapat menyebarkan agama Hindu dan Bahasa Sanskrit yang kompleks dan hanya difahami oleh golongan kasta atasan  iaitu Brahmin.

2) Bagaimanakah mungkin golongan Brahmin ini yang menganggap menyeberangi lautan atau "air hitam" dan berhubung dengan orang gasar asing  sebagai satu pencemaran.

Untuk soalan pertama, Krom telah menjelaskan bahawa para Brahmin itu telah dijemput oleh golongan Visya untuk menjadi guru kepada anak-anak mereka. Namun ini tidak menyelesaikan persoalan ini malah telah merumitkannya lagi. Kasta Brahmin ini merupakan kasta tertinggi dalam masyarakat Hindu dan mereka dilarang bercampur gaul dengan kasta-kasta rendah tetapi juga di luar kasta.

Soalan kedua ini juga telah dikemukakan Coedes dengan alasan untuk mewajarkan bahawa golongan Visyalah yang telah membawa budaya India ke Asia Tenggara dengan menyatakan bahawa bukan golongan Brahmin tetapi pendeta-pendeta Budha yang menyuburkan Budaya India ini.

Coedes mengatakan dengan tertubuhnya agama Budha sekitar abad ke 6 SM, ramai orang India yang telah memeluk agama ini dan dengan berbuat demikian membolehkan mereka menghapuskan halangan-halangan kasta dan kepercayaan tidak boleh bergaul dengan orang asing. Mengikut pandangan Coedes pendeta-pendeta Budha ialah golongan cendiakiawan yang mengikuti golongan Visya belayar ke Asia Tenggara dengan tujuan untuk menyebarkan agama Budha. Mereka ini jugalah yang menyebarkan budaya India dan bahasa Sanskrit yang kompleks itu kepada penduduk tempatan. Pada peringkat awal, ramai penduduk Asia Tenggara yang menyembah salah satu daripada dewa agama itu yang dikenali sebagai Budha Dipankara (Penenteram Gelombang) yang dianggap sebagai dewa pelindung pelaut-pelaut. Berhala-berhala dewa ini banyak ditemui di sekitar Semenanjung.

Dipankara sebenarnya salah seorang pendeta Budha yang pernah belayar ke Suwarnadwipa (Semenanjung Emas) untuk menuntut ilmu dari seorang pendeta Budha yang terkenal pada masa itu bernama Chandrakirti. Nama sebenarnya ialah Dipankara Sri Jnana atau Atisa. Beliau telah menuntut di Suwarnadwipa selama 12 tahun dan menjadi seorang pendeta yang terkenal. Beliau telah dijemput oleh pemerintah Tibet dan dijadikan ketua agama Budha Tibet dengan gelaran Supreme Lord (Tuhan yang agung). Di kalangan pelaut-pelaut beliau diingati sebagai seorang pendeta yang dapat mententeramkan laut yang bergelora dan akhirnya beliau disembah sebagai Dewa Penaung Pelaut.

Teori Visya yang dikemukakan Krom dan Coedes ini menggambarkan bahawa penyebaran Budaya India berlaku dalam keadaan aman dan beransur-ansur melalui perdagangan dengan golongan elit tempatan. Oleh kerana itu, didapati unsur-unsur Budaya India kebanyakkan terdapat di istana-istana pemerintah.

Bersambung : Hipotesis Kastria

Monday, June 17, 2013

Iktibar untuk Orang-Orang Muda


Artikel ini sewajarnya menjadi iktibar buat semua GenY (young generation) kerana kebanyakkan kita tidak ambil berat mengenai pentingnya Sejarah dalam kehidupan. Namun, kami yakin bahawa anda bukanlah tergolong dalam golongan yang buta sejarah.

Kerana blog ini memang khusus dalam kajian sejarah Bangsa Melayu yang menghuni rantau Nusantara. Para sarjana sejarah menggelarkan rantau ini sebagai Malay Archipelago yang bermaksud Kepulauan Melayu dan ianya merangkumi Kepulauan Indonesia, Semenanjung, Kalimantan dan Filipina.

Sebenarnya, apabila kita berbicara tentang Bangsa Melayu, ianya bukan sahaja merujuk kepada Bangsa Melayu yang menjadi penduduk teras di Malaysia, tetapi ianya merangkumi semua penduduk di Malay Archipelago itu. 

Kerana sejarah telah membuktikan bahawa Nusantara ini sering berada di bawah satu negara sama ada di bawah kekuasaan Champa, Sriwijaya, Majapahit ataupun Melaka dan penduduknya tetap di bawah satu bumbung dan sering berhubungan tanpa halangan walaupun bertukar kerajaan.

Disinilah pentingnya kita mengetahui sejarah silam ini, dan kami akan menghuraikan satu-satu persatu kerajaan Melayu Nusantara yang hilang ditelan zaman. 

Sunday, June 16, 2013

PENYEBARAN PENGARUH INDIA DI ASIA TENGGARA

Pertembungan 2 Budaya 

Hubungan Asia Tenggara dengan India telah lama terjalin dan ada yang mendakwa telah bermula semenjak 1000 SM. Perhubungan ini dilakukan oleh para pedagang dan pelaut yang keluar mencari barangan istimewa serta juga menjual barangan buatan negeri mereka. Pada peringkat awal, pengkaji sejarah mengetengahkan bahawa perhubungan itu dilakukan terlebih dahulu oleh orang India. Orang Asia Tenggara ini dianggap sebagai penerima yang pasif sahaja. Bagaimanapun, kajian terkini menemukan bukti bahawa pelaut-pelaut Melayu dari kawasan Asia Tenggara terlebih dahulu menggunakan kapal layar daripada pelaut-pelaut India. Dikatakan bahawa orang Melayu merupakan ahli-ahli pelayaran yang sangat handal dan mereka dikatakan telah pun sampai ke pelabuhan-pelabuhan di India dan Sri Lanka sejak Zaman Neolitik lagi.

Proses pengembangan pengaruh India bukanlah berkembang disebelah pihak sahaja iaitu dijalankan oleh orang India sahaja tapi juga dijalankan oleh orang Asia Tenggara. Mereka telah sampai di India dan menyaksikan tentang perkembangan tamadun yang lebih tinggi dan telah membawa pula serta menyebarkan  beberapa ciri tamadun India ke Asia Tenggara.

Ciri utama yang ditiru adalah dalam bidang-bidang:

·         Kepercayaan
Khususnya agama Budha dan Hinduisme (Brahman)

·         Bahasa
Banyak perkataan Sanskrit yang telah dipinjam oleh bahasa-bahasa tempatan seperti bahasa Melayu, Thai dan Khmer

  • Huruf India
Tulisan pertama yang digunakan oleh orang Asia Tenggara adalah tulisan Pallawa yang berasal dari India Selatan. Di Jawa, tulisan ini kemudiaanya telah diubahsuai menjadi tulisan kawi.

·         Kesenian
Corak-coran kesenian India tidak ditiru oleh penduduk tempatan yang memang kaya dengan keseniannya sendiri, akan tetapi motif kesenian India terutama tentang ketuhanan adalah berasal dari India.

·         Pentadbiran
Banyak teori dan pemerintahan dan pentadbiran kerajaan serta gelaran raja dan pegawai ditiru dari India

·         Kesusasteraan

Banyak epik utama India yang telah diterjemahkan atau disadur ke dalam bahasa tempatan Asia Tenggara terutama epik Ramayana, Mahabharata dan Jataka.

Sungguhpun penduduk Asia Tenggara waktu menerima unsur-unsur baru yang lebih bertamadun tinggi, mereka tidaklah menolak terus kebudayaan mereka yang asal dan ini di ertikan sebagai local genius.

Local Genius atau kepandaian menyusun suai unsur baru kedalam kebudayaan sendiri adalah kemahiran orang-orang Melayu waktu itu. Menyoroti perkembangan pengaruh India  di Asia Tenggara, penduduk di rantau ini telah menapis kebudayaan dari India dan menyusun suai dengan kebudayaan asal serta kehendak masyarakat pada waktu itu. Teori yang menyatakan bahawa penduduk di Asia Tenggara ini berlaku pertembungan kebudayaan dan kebudayaan India telah diterima sepenuhnya ditolak sama sekali kerana penduduk di rantau ini hanya mengambil aspek yang sesuai dan relevan pada ketika itu. Pengaruh India ini mula meresap ke dalam budaya tempatan Asia Tenggara sekitar abad ke-2 Masihi walaupun perhubungan perdagangan antara rantau ini telah bermula semenjak Zaman Pra Sejarah lagi.

1926, sebuah persatuan yang dikenali sebagai Greater India Society  telah ditubuhkan. Persatuan ini menghimpunkan para intelek India. Mereka mengkaji hubungan diantara Benua Kecil India dengan kawasan Asia Tenggara. Sarjana-sarjana India ini mengandaikan bahawa kawasan Asia Tenggara ini adalah sebahagian daripada India atau jajahan takluk India pada satu masa yang lampau. Mereka juga mengandaikan bahawa ketika orang India sampai di rantau ini penduduk disini tidak bertamadun atau mempunyai tamadun yang rendah sehingga sanggup menerima apa sahaja budaya yang di bawa oleh orang India itu. Justeru itu, pada andaian mereka semua hasil budaya yang agung yang ditemui di sini adalah hasil ciptaan orang India termasuklah candi, biara, patung-patung dan sebagainya. Sarjana-sarjan India seperti R.C Majumdar, Mookerji, dan P.C Bagchi sering menggambarkan bahawa kawasan Asia Tenggara ini merupakan kawasan berkelana bagi anak-anak raja India untuk mencari kegemilangan dan kemasyhuran atau “fame” dan kekayaan. Merekalah yang dikatakan telah menubuhkan negeri-negeri awal di sini. Andaian-andaian mereka inilah telah menimbulkan Hipotesis Kastria, yang merupakan salah satu hipotesis tentang proses Pengindiaan di rantau ini.

Terdapat 3 hipotesis utama dalam proses pengindiaan di rantau ini iaitu Hipotesis Visya, Hipotesis Kastria dan Hipotesis Brahmin. Hipotesis ini akan dibincangkan dalam posting berikutnya dengan tajuk:


BUDAYA INDIA DI ALAM MELAYU DALAM KACA MATA SARJANA SEJARAH 

Friday, June 14, 2013

PERKEMBANGAN PERDAGANGAN DI ASIA TENGGARA : EMAS

Maharaja Rom : Vespasian 

Pedagang India mula berlumba-lumba keluar mencari Pulau / Semenanjung / Bumi Emas ini apabila bekalan emas dari empayar Rom terhenti ekoran Maharaja Vespasian (69-79 Masihi) telah mengharamkan pengeksportan wang-wang syiling emas Rom yang merupakan punca emas bagi India setelah bekalan emas dari kawasan Siberia tersekat akibat kekacauan yang berlaku di Asia Tenggara.

Penciptaan kapal-kapal layar dan teknik pelayaran yang lebih baik juga telah menggalakkan ahli pelayaran dan pedagang keluar mencari pulau-pulau emas itu. Sesetengah kapal itu dikatakan boleh membawa muatan seberat 600 – 700 tan kargo. Sejarahwan India menyatakan bahawa penduduk pesisir pantai India sudah pun mempunyai kemahiran belayar di laut lepas sejak beberapa abad selepas Masihi.

Perkembangan dalam agama Budha juga telah membawa kepada perhubungan perdagangan di antara India dengan Asia Tenggara. Mazhab pecahan yang dikenali sebagai Budha Mahayana telah membuka peluang kepada pengikut-pengikutnya menceburkan diri ke dalam dunia yang dinamik dan berkembang kerana ianya tidak menekankan aspek peningkatan diri untuk mencapai nirwana. Pada masa ini, pelaut-pelaut India lebih ramai menyembah dewa yang dikenali sebagai Budha Dipamkara, yang dianggap sebagai “dewa penenteram gelombang”. Disamping itu pedagang-pedagang India yang beragama Budha ini tidak terikat dengan hukum manu seperti pedagang Hindu yang mengharamkan pelayaran menyeberang laut.

Seawal abad ketiga masihi telah wujud sebuah pusat agama Budha di pinggir Delta Sungai Merah di Vietnam. Ia mempunyai tidak kurang dari 20 buah candi dan lebih dari 500 orang sami yang tinggal disitu. Di samping itu, Sriwijaya di pantai timur Sumatera juga telah menjadi pusat agama Budha Mahayana yang penting sekitar abad keenam masihi.

Kepentingan perdagangan Cina juga telah memabawa kepada kemajuan perdangangan kelautan melalui Asia Tenggara. Kekacauan di bahagian Asia Tengah telah menyebabkan oihak Cina terpaksa iaitu dari Dinasti Han 190-225 Masihi terpaksa mencari jalan dagangan melalui jalan laut di selatan bagi menghubungkan China dengan dunia Barat. Disamping itu galakan yang diberi oleh Dinasti Wu 220-264 Masihi di Selatan China untuk mengimport barang-barang dari barat seperti kain kapas India, barang-barang kemas, getah-getah pokok, mutiara, batu permata, barang-barang kaca dan sebagainya telah meningkatkan perdagangan melalui jalan laut ini, dan jalan ini pastilah melalui Kepulauan Nusantara.

Dalam usaha memperoleh barang-barang dagangan dari luar inilah, pelaut-pelaut Cina kemudiannya telah menemui jalan baru yang merentasi Laut China Selatan di sebelah timurnya. Jalan baru ini membawa kapal-kapal Cina ke Borneo, Jawa dan Sumatera Selatan. Dengan penemuan jalan baru ini telah menembungkan pedagang-pedagang Cina dengan pedagang-pedagang India yang memang telah lama berdagang di pelabuhan-pelabuhan Nusantara terutama di sekitar Selat Sunda. Pertembungan ini telah meningkatkan perdagangan yang sedia telah terjalin.

Kemunculan pedagang-pedagang dari China di pelabuhan-pelabuhan kepulauan ini telah menggembirkan pedagang tempatan kerana ianya telah memecahkan monopoli Funan dan pada ketika itu banyak pelabuhan-pelabuhan ini berlumba-lumba mengaku tunduk kepada kerajaan Cina. Di antara negeri-negeri ini ialah sebuah negeri di selatan Sumatera yang dikenali oleh orang Cina sebagai Ko-ying dan sebuah lagi ialah di barat Jawa yang orang Cina kenali sebagai Ho-lo-tan.

 Kemunculan negeri-negeri yang kaya dan kuat di sekitar selatan Sumatera telah berjaya mengekang aktiviti lanun di Selat Melaka dengan menggunakan khidmat pelaut-pelaut Melayu yang arif tentang perairan rantau ini dan jasa mereka telah dibayar cara pemberian hadiah (kekayaan) dan pangkat (kuasa). Setelah kegiatan lanun di selat Melaka dibenteras, pedagang dari India tidak lagi perlu merentasai Segenting Kra, keadaan ini telah mewujudkan beberapa negeri baru disekitar pantai timur Sumatera di pesisir Selat Melaka. Hal ini telah membolehkan sebuah negeri baru yang dikenali oleh orang Cina sebagai Kan-to-li muncul dan mengambil alih peranan ko-ying dan Ho-lo-tan sebagai penguasa kelautan sekitar Asia Tenggara kerana kedudukan negeri ini lebih strategik.   


Perdagangan secara terus dengan China telah menggalakkan lebih banyak negeri Kuala Sungai di Jawa dan Sumatera menghantar hasil-hasil mereka terus ke China. Kapal-kapal dari kawasan ini telah belayar terus ke China membawa barang-barang seperti rempah ratus dan membawa balik barang-barang China seperti seperti sutera, tembikar dan alat-alat besi. Hingga abad ke 11 Masihi, perdagangan kawasan Nusantara dan China dikawal oleh kapal-kapal orang Melayu. Kapal Melayu juga mengendalikan perdagangan antara Sri Lanka dan kepulauan Asia Tenggara kerana sehingga abad ke-6 masihi kapal-kapal Parsi tidak pernah melampaui pulau itu ke Timur.

PERDAGANGAN ANTARA BANGSA ZAMAN GANGSA NUSANTARA : “jalan” perkembangan Pengaruh INDIA

PERDAGANGAN AWAL ORANG-ORANG MELAYU (KUN-LUN)

Kehebatan Melayu : Bukti Orang Melayu dalam bidang Pelayaran

Sejarahwan menyatakan bahawa perdangangan Nusantara dengan India, China dan Eropah telah bermula semenjak Zaman Neolitik lagi.

Namun yang jelas, sejak abad pertama Masihi terlah wujud jalan laut yang biasa digunakan di atara pantai timur India dan Sri Lanka kepelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara. Justeru itu, wujudlah jalan ke pasaran China yang kaya. Pelabuhan persinggahan mereka yang utama adalah disekitar bahagian utara Pantai Barat Semenanjung, kemudian menyeberangi  Segenting Kra ke Teluk Siam. Selepas itu dengan menaiki kapal lain belayar ke Pelabuhan Oc-Eo di Funan. Sebenarnya Penggunaan jalan merentasi Segenting Kra yang terawal diketahui ialah pada sekitar tahun 141-87SM apabila Maharaja Han Wu Ti mengirim utusan ke India untuk mendapatkan mutiara, kaca dan batu-batu permata yang ganjil.

Hal ini menunjukkan pada masa ini pelaut-pelaut Melayu merupakan golongan penghubung yang menghubungkan pedagang-pedagang dari India/barat dengan pedagang-pedagang dari timur/China. Jalan Perdagangan ini semakin penting pada abad ke-2 Masihi apabila jalan darat yang menghubungkan barat dan timur melalui Asia Tengah terganggu akibat kekacauan yang sering berlaku di kawasan itu. Catatan-Catatan China ada menyatakan tentang kehadiran kapal-kapal Melayu (Kun-lun po) di pelabuhan-pelabuhan tenggara China pada abad pertama dan kedua Masihi. Kapal-kapal Melayu (Kun-Lun-Po) ini dikatakan besar-besar belaka, antaranya ada yang sampai 50 meter panjang dan timbul di permukaan air setinggi empat atau lima meter. Ia sanggup membawa 6000-7000 orang dan muatan seberat 250-1000 tan.

Dalam satu laporan yang dicatatkan oleh seorang pendeta Budha pada abad ke-8 masihi menyatakan:

“Po ini merupakan kapal lautan. Enam atau tujuh kaki daripada bahagiannya di dalam air. Kapal-kapal ini laju dan mampu membawa 1000 orang, selain daripada kargo. Ia juga dikenali sebagai Kun-lun-po. Kebanyakkan  mereka yang menjadi kelasi dan ahli-ahli teknikal terdiri daripada orang Kun-lun.
Denga gentian kulit pokok kelapa, mereka membuat pintal( ikatan) yang mengikat bahagian-bahagian kapal itu. ...Paku dan pengapit tidak digunakan kerana takut pemanasan besi akan menyebabkan kebakaran. (kapal-kapal itu) dibina dengan cara menyusun (beberapa) tebal papan dinding, kerana papan itu nipis dan mereka takut ia pecah. Panjang papan-papan itu melebihi enam puluh meter... Layar dikembangkan untuk menggunakan angin, dan kapal-kapal itu tidak boleh digerakkan dengan tenga manusia semata-mata.”

Orang-orang Barat juga mengenali akan Kun-Lun-Po ini melalui catatan Yunani dalam Periplus of the Erythrean dengan menyatakan tentang Kolandio Phonta yang merupakan kepelatan bahasa Yunani dalam menyebut Kun-Lun-Po.

Pada abad pertama hingga kelima Masihi, jelas kelihatan Funan menguasai perdagangan di rantua ini. Dari Funan, barangan diangkut dengan kapal ke pelabuhan-pelabuhan di selatan China. Pada masa ini Selat Melaka jarang digunakan oleh pedagang dan pelaut kerana bukan sahaja dianggap jauh dan menyulitkan tetapi juga berbahaya kerana kegiatan lanun. O.W. Wolters menyatakan, sehingga pertengahan abad ke-3 Masihi, kapal-kapal dari China terpaksa belayar menyusur pantai Indo-China dan timur Semenanjung Tanah Melayu jika henda ke pelabuhan-pelabuhan di barat Nusantara.

Negara-negara pinggir kawasan pedalaman yang didiami menjadi entrepot perdagangan, membekalkan kelengkapan yang sesuai kepada pelaut dan pedagang, membekalkan makanan, air dan tempat menginap serta gudang simpanan barang dan pasar. Dengan itu membolehkan pertukaran barang-barang timur dan barat dapat dijalankan.

Akan tetapi tidak lama kemudian, pedagang-pedagang rantau Asia Tenggara mula memasarkan barangan mereka sendiri seperti rempah-ratus, wangi-wangian (minyak nilam), kapur barus dan hasil-hasil hutan sebagai barang gantian untuk komoditi asing. Rempah ratus dan hasil-hasil tempatan yang diperkenalkan itu mula mendapat perhatian dan kemudiannya menjadi barangan yang diminati. Hasil-hasil dari kepulauan ini mula mengalir keluar ke pasar-pasar antarabangsa dalam abad-abad keempat dan kelima. Perdagangan antarabangsa ini telah membantu membina negara-negara di rantau ini.

Kajian arkeologi di kawasan pantai timur Semenanjung India telah berhasil menemui satu tapak yang dikenali sebagai Arikamedu. Tapak ini membuktikan kewujudan perhubungan dagang yang meluas di antara timur dan barat pada sekitar abad pertama masihi. Di kawasan ini diketahui bahawa eksportnya adalah ke Barat termasuklah lada hitam, mutiara, batu permata, tembikar, kulit penyu, gading dan sutera. Barangan ini dijual pada harga yang lebih tinggi di Rom. Pada abad pertama masihi, harga sepaun lada hitam di Rom adalah 15 denarii. Semua ini merupakan hasil-hasil dari Asia Tenggara dan China. Import dari Barat merupakan logam-logam seperti plumbum, tembaga dan timah. Selain daripada itu diimport juga kaca, pasu-pasu tembikar, lampu, arak dan wang syiling.

Clandius Ptolemaeus (Ptolemy)

Pengembara Mesir bernama Clandius Ptolemaeus (Ptolemy) pada sekitar 100 – 170 Masihi, telah merekod satu daftar yang lengkap tentang pelabuhan-pelabuhan dan pusat perdagangan di Timur dan Barat pada abad ke-2 masihi. Ptolemy juga telah menjelaskan sedikit sebanyak tentang pantai Coromendal (timur India) yang tidak pernah disebut oleh penulis-penulis terdahulu.

Catatan Ptolemy ini telah memperkenalkan Asia Tenggara khususnya Semenanjung Tanah Melayu kepada dunia Barat. Ptolemy memanggil semenanjung ini sebagai Golden Khersonese yang bermaksud Semenanjung Emas. Di samping itu kawasan ini memang telah terkenal di India sejak abad pertama masihi atau mungkin lebih awal lagi. Dalam kesusasteraan India seperti Ramayana dan Jataka, kawasan ini dipanggil Suwarnadwipa (Semenanjung Emas) atau Suwarnabhumi (Bumi Emas).

Golden Khersonese mengikut catatan Ptolemy

Bersambung dengan tajuk : PERKEMBANGAN PERDAGANGAN DI ASIA TENGGARA : EMAS


Wednesday, June 12, 2013

ANIMISME DAN DINAMISME KEPERCAYAAN AWAL MASYARAKAT DI ASIA TENGGARA

 Kepercayaan awal masyarakat di Asia Tenggara mula wujud sejak dari Zaman Mesolitik, namun bentuk kepercayaan ini tidak jelas, apa yang dikesan hanya yang dapat dikesan adalah daripada cara-cara pengebumian mayat. Sebagai contoh di Gua Niah telah ditemui satu rangka pemuda dari Zaman Mesolitik dimana pengebumian pemuda ini telah dilakukan dengan sempurna dan dilengkapkan dengan alat-alat kegiatan seharian seperti kapak, beliung, perahu, alat-alat menangkap ikan dan sebagainya yang menunjukkan bahawa mereka telah mempunyai kepercayaan tentang hidup selepas mati, iaitu wujud satu alam lain selain daripada alam fizikal ini dan wujud roh.

Sekitar Zaman Logam Awal (gangsa), iaitu sebelum kedatangan pengaruh India ke Nusantara, telah wujud pengebumian secara membakar mayat. Debu-debu mayat itu kemudiannya disimpan dalam takar. Pembakaran mayat ini dapat dikesan di Jawa Barat, Bukit Tinggi, di Sumatera Barat, Sabang di Sulawesi Tengah, Pulau Salayar dan Melolo di Sumba. Sejarahwan I.C Clover menjelaskan bahawa pembakaran mayat ini tertumpu di kawasan pesisir dan tidak berlaku di kawasan pedalaman kecuali di Bukit Tinggi, Sumatera.

Sejarahwan B.Harrison percaya bahawa upacara pembakaran mayat telah mula dilakukan dalam Zaman Dong-Son, takar-takar yang digunakan untuk menyimpan debu-debu itu dikatakan berasal daripada tradisi Sahuynh-Kalany, iaitu satu tradisi tembikar yang mempunyai betuk patern yang unik.

Gambar Hiasan.

Sungguhpun begitu, kepercayaan asas mereka adalah animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan kepada serba jenis roh/semangat. Dinamisme pula merupakan kepercayaan kepada wujudnya kekuatan atau mana di mana-mana sahaja. Akan tetapi para sarjana sering meyamakan sahaja kedua-dua istilah itu sebagai animisme.

Mengenai kepercayaan dinamisme, S.Wojowasito menjelaskan bahawa setiap makhluk dan benda dikatakan mempunyai mana (kekuatan). Sesuatu benda atau makhluk boleh mempunyai lebih banyak mana daripada benda dan makhluk lain. Mana juga dikatakan terdapat lebih banyak di dalam satu bahagian tubuh daripada bahagian yang lain, umpamanya di kepala lebih banyak daripada di kaki, di belakang lebih banyak daripada di hadapan. Dikatakan juga orang yang mempunyai lebih banyak mana lebih berbahaya.

Mana ini boleh dipindahkan kepada benda atau orang lain. Sebagai contoh, jika orang menerima satu hadiah daripada orang lain, bermakna dia akan menerima mana daripada pemberi itu. Perkara ini mungkin membahayakan dirinya, kerana perimbangan mana yang ada pada dirinya akan terganggu. Oleh kerana itu, untuk menghindarkan bahaya orang yang menerima hadiah itu mestilah seberapa yang boleh membalas hadiah yang diberikan itu supaya perimbangan mana yang terganggu itu dapat dibaiki kembali.

Masyarakat yang mengamalkan kepercayaan dinamisme percaya semua benda dan hidupan mempunyai mana atau kekuatan.

Sebab itu terdapat dalam kalangan masyarakat di Asia Tenggara ini mengamalkan ngayau (memburu kepala) dan kanibalisme. Perbuatan itu semata-mata bertujuan untuk merampas mana musuhnya untuk memperkuatkan mana dirinya.

Anamisme pula dikatakan bahawa setiap makhluk, benda atau tumbuh-tumbuhan itu mempunyai roh (semangat). Roh ini tidak boleh mati dan hancur seperti jasad. Jika seseorang itu meninggal dunia, rohnya akan meninggalkan jasad dan tinggal di tempat-tempat tertentu. Disamping mempercayai semangat-semangat ini, animisme juga percaya tentang wujudnya “makhluk halus”, iaitu makhluk yang wujud tetapi tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Makhluk ini seperti orang bunian, mambang, jembalang, hantu, pontianak dan sebagainya.

Berbagai-bagai upacara dilakukan untuk memuja semangat-semangat itu. Semangat-semangat ini dikatakan boleh membantu dan juga merosakkan. Justeru itu semua tindakan yang dilakukan harus berhati-hati supaya tidak menggangu semangat itu. Kepercayaan kepada semangat dan kepada roh orang mati ini kemudian berkembang kepada kepercayaan tentang roh yang lebih berkuasa iaitu roh nenek moyang (Hyang).

Kepercayaan Hyang ini menjadi lebih kompleks dalam Zaman Neolitik. Kesan dari kepercayaan ini telah membentuk sebuah budaya yang dikenali sebagai budaya megalitik. Budaya ini dapat dikesan oleh longgokan meja-meja batu yang dikenali sebagai menhir dan dolmen. Menhir adalah ketulan-ketulan batu yang menegak yang merupakan kaki meja itu dan dolmen merupakan batu leper yang mendatar yang biasanya diletakkan di atas menhir bagi tujuan penyembahan Hyang. Diyakini bahawa batu-batu megalit itu digunakan untuk tempat menjalankan upacara-upacara korban (manusia atau binatang) dan kadangkala merupakan keranda batu.

Di Berhala Lima, berhampiran Kota Bharu, Kelantan terdapat sebuah kompleks batu megalit yang terdiri daripada kubur dolmen dan sebuah menhir “tempat bersemayam” Hyang. Winstedt percaya kompleks ini di dirikan sekitar 300SM.

Dalam masa ini kepercayaan kepada Hyang menjadi lebih kompleks. Roh anggota keluarga yang mati dipercayai menjadi pelindung terkuat kepada sesebuah keluarga itu. Roh itu dikatakan tidak meninggalkan tempat kediamannya, walaupun jasadnya telah dikebumikan. Mereka percaya roh-roh ini boleh dibangunkan dengan beberapa amalan ritual seperti nyanyian puji-pujian, tarian dan sajian. Pada ketika ini mula muncul kegiatan membuat bayangan-bayangan sebagai ganti bayangan roh orang yang meninggal. Biasanya upacara memangil roh nenek moyang ini dijalankan pada waktu malam, ketika bayang-bayang banyak berkeliaran.

Pada awalnya upacara ini dikendalikan oleh ketua-ketua keluarga atau ketua-ketua puak, akan tetapi kemudian iala telah dijalankan oleh golongan profesional yang dipanggil dalang. Daripada kegiatan memuja nenek moyang melalui bayang-bayang inilah kemudian lahirnya pertunjukan wayang dan wayang kulit. Pertunjukan wayang ini dipercayai telah bermula sekitar 2.000 – 1.500 SM.

Apabila  berlaku bencana alam, masyarakat ini sering mengadakan upacara-upacara ritual dalam bentuk tarian ianya bertujuan untuk mengharmonikan kembali alam. Bencana alam itu dipercayai berlaku disebabkan oleh gangguan kepada rentak alam. Justeru itu tarian dengan gerak geri tertentu diadakan. Dengan cara itu dipercayai akan mempengaruhi alam itu supaya kembali kepada rentak yang betul atau kepada landasan asalnya.

Begitulah kepercayaan awal masyarat di Asia Tenggara ini termasuklah di Kelantan, kepercayaan kepada alam dan roh menjadi pegangan. Disini kalau dikesan sudah ada unsur-unsur tauhid namun, mereka tidak menerima nur yang sebenar. Selepas ini akan dihuraikan pengaruh agama Hindu dalam masyarakat Nusantara. Ikuti tajuk seterusnya:

PERDAGANGAN ANTARA BANGSA ZAMAN GANGSA NUSANTARAPemangkin perkembangan Pengaruh HINDU 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...