Friday, July 12, 2013

CAMPA : Bahagian 2

Candi Po Nagar di Campa (Vietnam)

Pada tahun 629 Masihi, Chambuwarman telah membina kembali candi Siva-Bhadreswara iaitu candi pertama Campa telah terbakar dalam zaman ayahandanya Rudrwarman. Candi baru ini dinamakannya Chambubhadreswara iaitu sempena namanya. Pemerintahan Cambhuwarman ini diikuti oleh beberapa orang raja dari Dinasti Brahmin iaitu:
  • -          Kandarpadharma (Fan T’eou-li)
  • Prabhasadharma (Fan Tche-long), beliau mati dibunuh pada 645 Masihi.
  • Bhadreswarawarman anak saudara Prabhasadharma
  • Seorang raja perempuan yang tidak dikenali namanya
  • Prakacadharma, gelarannya Vikrantawarman, naik takhta pada 653 Masihi
  • Vikrantawarman II
Semasa pemerintahan Vikrantawarman I dan II, Campa berada dalam keadaan aman. Beliau menghantar beberapa utusan ke China pada 653, 657, 669, 670 Masihi; 687 dan 731 Masihi. Dua perwakilan terakhir itu dikirimkan oleh Vikrantawarman II.  

Satu perubahan besar telah berlaku di Campa sekitar abad ke-8 Masihi. Tumpuan pemerintahannya telah beralih ke Selatan dengan mengubah ibu kotanya dari Thua-thein ke Quang-nam di utara, selepas itu pusat pemerintahannya berubah lagi ke Pandu-rangga (Phanrang) di selatan. Di sini sebuah ibu kota telah dibina yang dikenali sebagai Wirapura. Sumber China tidak lagi memanggilnya sebagai Lin-yi tetapi kita menggelarkan Campa sebagai Houan-wang.

Di bahagian selatan ini walaupun tidak lagi diganggu oleh China, Campa menghadapi gangguan dari pihak lain pula. Pada 774 Masihi, semasa pemerintahan Satyawarman (Ichwaraloka), Campa telah diserang oleh Jawa. Serangan ini telah mengakibatkan Candi Po-Nagar dimusnahkan. Namun serangan Jawa ini dapat dipatahkan oleh Satyawarman dan membina kembali Candi Po-Nagar pada tahun 784 Masihi.

787 Masihi, sekali lagi Jawa menyerang Campa. Ketika itu ia diperintah oleh adik Satyawarman iaitu Indrawarman. Dalam serangan kedua ini orang Jawa telah merosakkan pula sebuah candi lagi iaitu candi Bhadradhipaticwara berhampiran Wirapura. Serangan ini juga dapat dipatahkan oleh pihak Campa.
Raja-raja Campa selepas Indrawarman adalah:
-          Hariwarman I (802 – 817 Masihi)
-          Vikrantawarman III (817 – 854 Masihi)

875 Masihi, sekali lagi Campa memindahkan pusat pentadbirannya ke Utara iaitu di Indrapura. Orang China memanggilnya Tchan-tch’eng (Kota Cam atau Campapura). Pengasas Dinasti Indrapura ini mengakui dirinya daripada keturunan raja Campa Selatan (Houan-wang). Baginda yang bernama Lakshmindra Bhumicwara Gramaswamin telah menaiki takhta Indrapura dengan gelaran Indrawarman II.

Vikrantawarman III telah meninggalkan takhta tanpa pewaris dan baginda telah melantik Indrawarman II sebagai pengganti. Pemerintah baru ini telah memindahkan ibu kota dari Wirapura ke Indrapura di utara kerana berlakunya perubahan kepercayaan daripada agama Hindu kepada agama Budha. Pada tahun 875 Masihi, Indrawarman II telah mendirikan sebuah biara Budha yang besar dan ianya dikenali sebagai Biara Laksmindralokeswara. Dalam zaman pemerintahan raja berikutnya iaitu dibawah Jaya Simhawarman I, telah menunjukkan bahawa terjalin hubungan yang erat antara Campa dan Yawadwipa Pura (Kota Jawa) dan ianya berlangsung pada akhir abad ke-9 dan awal abad ke-10 Masihi. Hubungan yang erat ini boleh dilihat melalui kesenian Campa mula dipengaruhi oleh kesenian Jawa.

Selepas pemerintahan Jaya Simhawarman II, beliau telah digantikan oleh puteranya Jayacaktiwarman (908 Masihi) dan kemudian oleh Bhadrawarman II (908 – 910 Masihi). Dalam masa Bhadrawarman II, orang Islam telah ramai di Campa. Berkemungkinan telah wujud perkampungan orang Islam di Campa semenjak ibu kotanya di Wirapura lagi.  Semasa pemerintahan Bhadrawarman II, beliau telah menghantar utusan yang diketuai oleh seorang yang beragama Islam yang dikenali sebagai P’ou Ho-san (Abu Hasan), ini jelas menunjukkan bahawa Islam sedang berkembang pesat di Campa.

ISLAM telah mula bertapak di Campa semejak abad ke-7/8 Masihi lagi. Mengikut al-Dimashki, pada abad ke-7 Masihi ramai orang Arab penyokong Ali (Aliwiyah) telah melarikan diri dari Timur Tengah akibat tekanan daripada pihak Umaiyah. Mereka telah menetap di sekitar Phanrang (Pandu-rangga). Justeru itu, Islam di Campa pada peringkat awal ini adalah Islam Syiah. Bukti-bukti yang ditinggalkan oleh mereka ini merupakan sebuah batu bersurat yang bertarikh 1035 Masihi dan sebuah nisan yang bertarikh 1039 Masihi.

Bersambung : Bahagain 3

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...