Sunday, June 16, 2013

PENYEBARAN PENGARUH INDIA DI ASIA TENGGARA

Pertembungan 2 Budaya 

Hubungan Asia Tenggara dengan India telah lama terjalin dan ada yang mendakwa telah bermula semenjak 1000 SM. Perhubungan ini dilakukan oleh para pedagang dan pelaut yang keluar mencari barangan istimewa serta juga menjual barangan buatan negeri mereka. Pada peringkat awal, pengkaji sejarah mengetengahkan bahawa perhubungan itu dilakukan terlebih dahulu oleh orang India. Orang Asia Tenggara ini dianggap sebagai penerima yang pasif sahaja. Bagaimanapun, kajian terkini menemukan bukti bahawa pelaut-pelaut Melayu dari kawasan Asia Tenggara terlebih dahulu menggunakan kapal layar daripada pelaut-pelaut India. Dikatakan bahawa orang Melayu merupakan ahli-ahli pelayaran yang sangat handal dan mereka dikatakan telah pun sampai ke pelabuhan-pelabuhan di India dan Sri Lanka sejak Zaman Neolitik lagi.

Proses pengembangan pengaruh India bukanlah berkembang disebelah pihak sahaja iaitu dijalankan oleh orang India sahaja tapi juga dijalankan oleh orang Asia Tenggara. Mereka telah sampai di India dan menyaksikan tentang perkembangan tamadun yang lebih tinggi dan telah membawa pula serta menyebarkan  beberapa ciri tamadun India ke Asia Tenggara.

Ciri utama yang ditiru adalah dalam bidang-bidang:

·         Kepercayaan
Khususnya agama Budha dan Hinduisme (Brahman)

·         Bahasa
Banyak perkataan Sanskrit yang telah dipinjam oleh bahasa-bahasa tempatan seperti bahasa Melayu, Thai dan Khmer

  • Huruf India
Tulisan pertama yang digunakan oleh orang Asia Tenggara adalah tulisan Pallawa yang berasal dari India Selatan. Di Jawa, tulisan ini kemudiaanya telah diubahsuai menjadi tulisan kawi.

·         Kesenian
Corak-coran kesenian India tidak ditiru oleh penduduk tempatan yang memang kaya dengan keseniannya sendiri, akan tetapi motif kesenian India terutama tentang ketuhanan adalah berasal dari India.

·         Pentadbiran
Banyak teori dan pemerintahan dan pentadbiran kerajaan serta gelaran raja dan pegawai ditiru dari India

·         Kesusasteraan

Banyak epik utama India yang telah diterjemahkan atau disadur ke dalam bahasa tempatan Asia Tenggara terutama epik Ramayana, Mahabharata dan Jataka.

Sungguhpun penduduk Asia Tenggara waktu menerima unsur-unsur baru yang lebih bertamadun tinggi, mereka tidaklah menolak terus kebudayaan mereka yang asal dan ini di ertikan sebagai local genius.

Local Genius atau kepandaian menyusun suai unsur baru kedalam kebudayaan sendiri adalah kemahiran orang-orang Melayu waktu itu. Menyoroti perkembangan pengaruh India  di Asia Tenggara, penduduk di rantau ini telah menapis kebudayaan dari India dan menyusun suai dengan kebudayaan asal serta kehendak masyarakat pada waktu itu. Teori yang menyatakan bahawa penduduk di Asia Tenggara ini berlaku pertembungan kebudayaan dan kebudayaan India telah diterima sepenuhnya ditolak sama sekali kerana penduduk di rantau ini hanya mengambil aspek yang sesuai dan relevan pada ketika itu. Pengaruh India ini mula meresap ke dalam budaya tempatan Asia Tenggara sekitar abad ke-2 Masihi walaupun perhubungan perdagangan antara rantau ini telah bermula semenjak Zaman Pra Sejarah lagi.

1926, sebuah persatuan yang dikenali sebagai Greater India Society  telah ditubuhkan. Persatuan ini menghimpunkan para intelek India. Mereka mengkaji hubungan diantara Benua Kecil India dengan kawasan Asia Tenggara. Sarjana-sarjana India ini mengandaikan bahawa kawasan Asia Tenggara ini adalah sebahagian daripada India atau jajahan takluk India pada satu masa yang lampau. Mereka juga mengandaikan bahawa ketika orang India sampai di rantau ini penduduk disini tidak bertamadun atau mempunyai tamadun yang rendah sehingga sanggup menerima apa sahaja budaya yang di bawa oleh orang India itu. Justeru itu, pada andaian mereka semua hasil budaya yang agung yang ditemui di sini adalah hasil ciptaan orang India termasuklah candi, biara, patung-patung dan sebagainya. Sarjana-sarjan India seperti R.C Majumdar, Mookerji, dan P.C Bagchi sering menggambarkan bahawa kawasan Asia Tenggara ini merupakan kawasan berkelana bagi anak-anak raja India untuk mencari kegemilangan dan kemasyhuran atau “fame” dan kekayaan. Merekalah yang dikatakan telah menubuhkan negeri-negeri awal di sini. Andaian-andaian mereka inilah telah menimbulkan Hipotesis Kastria, yang merupakan salah satu hipotesis tentang proses Pengindiaan di rantau ini.

Terdapat 3 hipotesis utama dalam proses pengindiaan di rantau ini iaitu Hipotesis Visya, Hipotesis Kastria dan Hipotesis Brahmin. Hipotesis ini akan dibincangkan dalam posting berikutnya dengan tajuk:


BUDAYA INDIA DI ALAM MELAYU DALAM KACA MATA SARJANA SEJARAH 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...