Saturday, June 22, 2013

Hipotesis Brahmin

Lambang Om salah satu falsafah dalam agama Hindu

Pendahuluan:

Proses perkembangan pembudayaan India di Nusantara telah dijelaskan pada posting sebelum ini iaitu ianya terdapat 3 hipotesis iaitu Visya, Kastria dan yang akan dijelaskan ini iaitu Brahmin.

Hipotesis Visya telah dijelaskan bahawa ianya berlaku ekoran perkembangan aktiviti perdagangan antara rantau ini dengan India yang digerakkan oleh orang dari kasta Visya. Hipotesis Kastria pula adalah melalui proses peperangan dan penjajahan yang dilakukan oleh orang dari Kasta Kastria.

Jadi, bagaimana pula dengan Hipotesis Brahmin ini?

Mengikut hipotesis ini kebudayaan India telah disebarkan oleh golongan kasta tertinggi dalam susun lapis peringkat tertinggi dalam masyarakat India iaitu kasta Brahmin. Mereka ini dikatakan telah belayar bersama golongan Visya ke timur. Sebagai contoh, penubuhan KERAJAAN FUNAN membuktikan penglibatan golongan Brahmin di Asia Tenggara, hal ini dapat dilihat apabila KAUNDINYA seorang Brahmin telah datang ke FUNAN bersama-sama dengan pedagang (Visya) dan berkahwin dengan puteri tempatan. Beliau kemudiannya telah ditabal menjadi raja negeri itu dan dengan itu perkara ini telah menyatakan pengaruh India di rantau ini.

Namun, hipotesis ini mempunyai kelemahan dan beberapa persoalan telah diutarakan berkenaan hipotesis iaitu:
1) Kenapakah Brahmin ini mahu meninggalkan India sedangkan dengan berbuat demikian mereka akan hilang martabat yang tinggi itu?

2) Brahmin bukan mubaligh dan agama Hindu bukan bersifat universal kerana seseorang itu akan dianggap sebagai seorang Hindu apabila dia dilahirkan dalam keluarga Hindu.

3) Berkahwin dengan penduduk tempatan merupakan pantang larang bagi golongan Brahmin kerana orang asing dianggap tidak bersih.

Bagaimanapun, dalam satu laporan Cina tentang Tun-sun di utara Segenting Kra pada abad ke-5 masihi ada menyatakan bahawa terdapat lebih daripada 1000 orang Brahmin berada disana. Penduduk Tun-sun dikatakan mengikut agama mereka dan ramai antara mereka itu (Brahmin) mengahwini wanita-wanita tempatan dan kebanyakkan mereka telah menetap di Tun-sun.

Teori-Teori lain

Bosch menyatakan bahawa pengembangan kebudayaan India dimulakan oleh mubaligh agama Budha kerana sekitar abad ke-2 SM, ramai mubaligh Budha telah dihantar keserata dunia oleh Asoka, pemerintah kerajaan Mauraya (330 - 180 Masihi). Bosch menjelaskan, antara mubaligh ini telah sampai ke Asia Tenggara dan menyebarkan agama itu dirantau ini dan mereka tidak hanya berdakwah kepada orang biasa tetapi mereka juga memasuki istana-istana raja dan memujuk mereka supaya memeluk agama Budha. Pendeta-pendeta Budha ini telah mengajar pihak istana tentang kita-kita agama Budha yang tertulis dalam bahasa Sanskrit. Setelah ramai penduduk rantau ini memeluk agama Budha, ada antara mereka telah ke India untuk melanjutkan pelajaran dalam agama ini, kemudiaannya mereka inilah menyebarluaskan unsur-unsur India dalam kalangan masyarakat Asia Tenggara.

Selepas Perang Dunia kedua, telah muncul satu hipotesis baru yang menyatakan penduduk Asia Tenggara itu sendiri yang memainkan peranan dalam proses pengindiaan di rantau ini. Orang Asia Tenggara, khususnya Bangsa Melayu Melayu merupakan pelaut yang handal mereka dikatakan telah lama menguasai perdagangan di antara India - Asia Tenggara - China. Sehingga abad ke-6 Masihi, jarang ada pelayaran terus dari India ke China dan sebaliknya. Para pedagang dari dua tamadun ini menjadikan pelabuhan di Asia Tenggara terutama di Segenting Kra sebagai hub perdagangan mereka. Barang-barang mereka akan dimuatkan dalam kapal tempatan untuk dihantar ke China atau India. Sebahagian kapal-kapal ini dimiliki oleh raja, oleh kerana itu apa yang berlaku di India diketahui oleh raja.

Sekitar abad pertama masihi, berlaku perubahan drastik dalam aspek kepercayaan di India. Agama Brahmin (Hindu) yang telah pudar pada zaman Mauraya telah bangkit pada masa Gupta. Pada abad ke-4 masihi, berlaku perubahan kepercayaan di India Selatan, di mana pihak Brahmin telah dapat mempengaruhi pemerintah Pallawa untuk menukar agama mereka dari Budha kepada Hindu terutama Mazhab Siva. Dalam agama Brahmin yang baru ini kedudukan raja-raja dimuliakan.

Agama Budha yang bersifat universal dan tidak mementingkan kasta dan darjat itu tidak begitu diminati oleh raja-raja di Asia Tenggara walaupun ianya popular di kalangan rakyat. Sebagai langkah mengkuduskan kedudukan raja-raja ini, para Brahmin telah dijemput oleh raja-raja ini. Lantas, satu persoalan telah timbul sama dalam beberapa posting sebelum ini.... Kenapa para Brahmin ini mahu datang ke Asia Tenggara?

Para Brahmin yang datang ke Asia Tenggara ini pada masa itu bukanlah Brahmin asal yang merupakan orang Aria. Mereka adalah orang Dravadia yang telah dibrahmikan melalui upacara wratyastoma sebagai usaha golongan Brahmin untuk menambah bilangan pengikut agama Hindu setelah muncul agama-agama penentang seperti Bhagavataisme, Budhisme dan Jainisme.

Upacara ini juga boleh digunakan untuk memulihkan kasta seseorang itu kerana telah melanggar pantang larangnya. Upacara sama yang digunakan oleh para Brahmin yang dijemput itu untuk mengembalikannya ke kasta asal mereka setelah menyeberang lautan dan menghindukan masyarakat tempatan yang bukan Hindu, terutama golongan pemerintah. Justeru itu, apabila dijemput oleh pemerintah tempatan Asia Tenggara untuk datang menjadi purohita (penasihat) dan para Brahmin Draridia ini sanggup menerimanya. Dan  dengan cara beginilah budaya India telah berkembang dengan pesatnya di Istana raja-raja tempatan di sini.

Catatan APM:


Artikel ini membicarakan tentang hipotesis-hipotesis utama yang menjadi rujukan oleh para pengkaji tentang pengembangan Budaya India di Asia Tenggara antaranya Hipotesis Visya, Hipotesis Kastrya dan Hipotesis Brahmin. 3 hipotesis ini menemukan satu persoalan utama Kenapa golongan Brahmin mahu datang ke Asia Tenggara? 

Jawapannya : Mereka ini datang dalam pelbagai fasa berdasarkan kepada 3 teori ini dan proses pengembangan budaya India ini lebih memuncak ketika perkembangan agama Budha semasa zaman Mauraya dan ianya luntur semasa zaman Gupta dengan wujudnya upacara wratyastoma di mana golongan Brahmin boleh memulihkan semula kasta mereka setelah melanggar pantang larang. Namun, agama Budha tetap menjadi pilihan masyarakat di Asia Tenggara waktu itu.

Faktor kelumpuhan Empayar Mauraya juga menyebabkan pusat agama Budha berpindah dari India ke Indo China.

Sent from my iPad

1 comment:

  1. dravidia yang dinyatakan merujuk kepada tempat di sekitar thailand dan myanmar sekarang

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...